การตั้ง Window XP เป็นเครื่องแม่ (Server)


การตั้ง Window 7 เป็นเครื่องแม่ (Server)การตั้ง Window XP และ 7 เป็นเครื่องลูก (Client)

1. ที่เครื่อง ( Server ) ให้คลิกขวาที่ My Computerค่าปกติของ Server คือ
[Default]
Server=offline
ID=sv